ฉีด “ซิโนฟาร์ม” ฟรี! ที่สภากาชาดไทย เปิดจองวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก 13 ก.ย. 64

สถานที่เสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชื้อเชิญพสกนิกรที่แก่ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน สมัครสมาชิกฉีดยาลู่ทาง “สิโนฟาร์ม” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการผลักดันจากสภากาชาดจีน)

โดยระบบจะเปิดสมัครสมาชิกในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กำหนดฉีดยาในวันที่ 18, 20-25 กันยายน 2564

คำชี้แจง
สำหรับพสกนิกรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
หญิงท้อง 12 อาทิตย์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากท้องมาในวันฉีดยา
บริการให้กับคนที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ
ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ได้โปรดกรุณาสมัครสมาชิกในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด
ข้าราชการจะรับรองวันนัดพบผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS
ได้โปรดกรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดพบ เพื่อลดความยัดเยียดสำหรับเพื่อการรับบริการ
หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์
สถานที่ให้บริการฉีดยา “สิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานที่เสาวภา สภากาชาดไทย ถนนหนทางพระราม 4 นิโลบลวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ได้โปรดกรุณาติดต่อ 065-205-3686
สมัครสมาชิกได้ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สมัครสมาชิกผ่าน Link Google Docs คลิกตรงนี้ หรือ Scan QR CODE

สถานที่ฉีดยา
สำหรับการเดินทางมารับบริการวัคซีนที่สถานที่เสาวภา สภากาชาดไทย ชี้แนะให้เดินทางมาด้วยรถยนต์สาธารณะ ดังเช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน ฝั่งจามจุรีสแควร์ เนื่องมาจากที่จอดรถมีจำกัด  ดูซีรีย์เกาหลี  ซีรี่ย์จีนพากย์ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.