เมื่อพูดถึงคำว่า “สหกรณ์” คนอีกจำนวนไม่น้อยบางทีก็อาจจะยังนึกไม่ออกว่าสหกรณ์นั้นเป็นอย่างไรกันแน่

สหกรณ์ที่ฉันได้รู้จะ
เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “สหกรณ์” ใครหลายๆคนบางทีก็อาจจะยังนึกไม่ออกว่าสหกรณ์นั้นเป็นอย่างไรกันแน่ บางคนบางทีก็อาจจะรู้รักคำว่าสหกรณ์ผ่านการบอกกล่าวของบุคคลอื่น บางทีก็อาจจะรู้จักเพียงแค่ว่าสหกรณ์ที่ขายปุ๋ยขายยาใช่ไหม? หรือบางทีก็อาจจะรู้จักเพียงแค่ว่าสหกรณ์เป็นเสมือนร้านรวงที่ขายพวกวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรึเปล่า? หรือเป็นเพียงปั๊มน้ำมันทั่วๆแค่นั้น? ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงผิวเผินแต่ว่าก็มิได้รู้เนื้อแท้ของมันเยอะแค่ไหนนัก และในวันนี้ในฐานะที่นักเขียนเองได้มีการเรียนรู้หลักสูตรทางด้านสหกรณ์มาตั้ง 4 ปี (นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จ้า) ต้องการจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ซักน้อย(หวังว่าจะไม่น้อยเหลือเกินนะ 555) และจำเป็นต้องขออนุญาตออกสตาร์ทก่อนเลยว่าการเขียนเนื้อหาของบทความในครั้งนี้อาจมีข้อที่ผิดพลาดไปบ้างจำเป็นต้องขอโทษในความไม่รู้มาในที่นี้ด้วยนะครับ
ถ้าหากจะให้เอ่ยถึงคำว่า “สหกรณ์” โดยบอกความหมายไว้อย่างง่ายๆนะครับ สหกรณ์ คือการทำงานร่วมกันของมนุษย์ที่ดำรงชีพเดียวกันและประสบเจอกับปัญหาเช่นกัน(ปัญหาที่ว่าอาจเป็นหาทางเศรษฐกิจ ฐานะ ชีวิตความเป็นอยู่หรือการดำรงชีพ)โดยร่วมแรงกาย ร่วมใจกันช่วยเหลือตัวเองและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและสมาชิก
สหกรณ์แรกที่ตั้งในประเทศไทยซึ่งก็คือ “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” โดยผู้ที่นำแนวความคิดเกี่ยวกับสหกรณ์เข้ามาประยุกต์ในประเทศคือ “กรมหมื่นพิทยาลงแขนณ์” นับได้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเลยก็ว่าได้ เดิมทีแล้วสหกรณ์ในไทยเป็นชนิด “ไม่จำกัดสินใช้” แต่ว่าในตอนนี้พวกเราจะมองเห็นสหกรณ์ต่างๆเป็นแบบ “จำกัด” สามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายว่า คำที่ลงท้ายชื่อของสหกรณ์ว่า “ไม่จำกัดสินใช้” ก็คือ ถ้าหากสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึ่งผิดสัญญา(เบี้ยวหนี้)ทุกคนที่เป็นสหกรณ์จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน เช่น สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) แต่ว่าในตอนนี้แบบไม่จำกัดสินใช้ไม่มีแล้วนะครับ ส่วนบทส่งท้ายสหกรณ์ในตอนนี้ใช้คำว่า “จำกัด” ทั้งผอง คือ หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งผิดสัญญา สมาชิกคนนั้นๆจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด , สหกรณ์วัวนมลำพูน จำกัด เป็นต้น สหกรณ์ถือได้ว่าเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งที่มีการธุรกิจดังบริษัทร้านรวงธรรมดา มีทั้งยังข้อที่เหมอนกันแลแตกต่างกัน ดังนี้
ข้อที่เช่นกัน
บริษัทและสหกรณ์มีการมีหุ้นส่วนหนังโป๊ AV ซับไทยเช่นกัน
สหกรณ์เน้นการรวมคนมากยิ่งกว่ารวมทุน
มีการให้เงินเงินปันผลตามหุ้นเช่นกัน
ข้อที่ผิดแผก
บริษัทสามารถมีหุ้นส่วนเยอะแค่ไหนก็ได้ไมจำกัดจำนวนหุ้นแต่ว่าสหกรณ์นั้นสามารถมีหุ้นส่วนได้ไม่เกิน100 หุ้น(ในกรณีนี้แล้วแต่ระเบียบ ข้อบัญญัติของแต่ละสหกรณ์แต่ว่าส่วนมากแล้วไม่เกิน 100 หุ้น)
บริษัทเน้นการรวมทุนมากยิ่งกว่ารวมคน
สหกรณ์มีเป้าหมายเพื่ออยากให้บริการแก่สมาชิกเป็นส่วนมากแต่ว่าบริษัทเก็บรวบรวมผู้ถือหุ้นก่อตั้งขึ้น เพื่อค้าขายกับบุคคลภายนอก
การโหวตหรือการออกเสียงของบริษัทผู้ที่มีหุ้นส่วนมากมายจะมีเสียงมากมายตามหุ้นที่ถือด้วยแม้กระนั้นสหกรณ์นั้นจะให้ความใส่ใจกับคนมากยิ่งกว่าเงิน(หุ้น) ไม่สนใจว่าใครกันแน่จะมีหุ้นส่วนมากมายหรือหุ้นน้อยแต่ว่าสมาชิกทุกท่านมีสิทธิออกเสียงเพียง 1 เสียงแค่นั้น (1 Man 1 Vote )
บริษัทมีเพียงแค่เงินโบนัสตามหุ้นแต่ว่าสหกรณ์มีทั้งยังเงินโบนัสตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนตามการมีส่วนร่วมกับธุรกิจของสหกรณ์
พวกเราสามารถมองเห็นข้อที่เช่นกันและสิ่งที่แตกต่างกันจากการเปรียบเทียบข้างต้นไปพอเหมาะพอควรแล้ว ก็เลยต้องการจะเสนอแนะให้คุณผู้ได้รู้เกี่ยวกับสหกรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ สหกรณ์ในประเทศไทยของพวกเรานี้มีหลายจำพวกร่วมกันนะครับสามารถแบ่งแยกแยกเป็นชนิดและประเภทออกได้เป็น 2 ภาคนะครับ (ดังหนังเลยมีภาค 1 ภาค 2ด้วย) และแบ่งเป็น 7 ชนิดนะครับ มาทำความรู้จักกันเลยนะครับกับ
ภาคที่ 1 คือ ในภาคการเกษตร เป็นสหกรณ์ที่สมาชิกดำรงชีพที่เกี่ยวกับการทำอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์นะครับ แบ่งได้ 2 ชนิด คือ
สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรแม่ขอบ จำกัด,สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด เป็นต้น
สหกรณ์ประมง ได้แก่ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด,สหกรณ์ประมงระยอง จำกัด เป็นต้น
ภาคที่ 2 คือ นอกภาคการเกษตร เป็นสหกรณ์ที่สมาชิกมิได้ดำรงชีพเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์นะครับ แบ่งได้ 5 ชนิด คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เป็นต้น
สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด เป็นต้น
สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เป็นต้น
สหกรณ์ร้านรวง ได้แก่ สหกรณ์ร้านรวงในสถานศึกษาต่างๆนะครับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฝาง จำกัด เป็นต้น
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นว่าสหกรณ์มีหลายชนิดเพื่อมีความครอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพทั้งยังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร สหกรณ์มีการทำธุรกิจเหมือนกันกับบริษัทร้านค้าทั่วๆไปซึ่งแต่ละสหกรณ์ที่ทำธุรกิจที่คล้ายกันแต่ว่าบางธุรกิจก็มีเฉพาะสหกรณ์ๆไป พวกเรามาดูกันหน่อยสิว่าสหกรณ์ส่วนมากมีธุรกิจอะไรบ้างที่คอยให้บริการสมาชิก

1.ธุรกิจสินเชื่อ
ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ทุกๆสหกรณ์ทำ เนื่องจากปัญหาฐานรากที่สมาชิกเป็นอยู่คือ ขาดทุนทรัพย์สำหรับเพื่อการใช้เพื่อดำรงชีพ หรือเพื่อเลี้ยงชีพ (แล้วแต่สหกรณ์บางสหกรณ์ให้กู้เพื่อใช้ในการดำรงชีพแค่นั้น) ซึ่งสหกรณ์จะให้ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบในอัตราค่าดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่นๆ(ส่วนมากแล้วอัตราค่าดอกเบี้ยจะต่ำกว่าแบงค์ค่อนข้างมากมาย)
2. ธุรกิจรับฝากเงิน
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทุกสหกรณ์มี สหกรณ์เป็นดังแบงค์นะครับ มีทั้งยังการรับฝากเงินการปลดปล่อยสินเชื่อ การธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์จะให้อัตราค่าดอกเบี้ยที่สูงกว่าสหกรณ์มากมาย(ส่วนตัวนักเขียนรู้สึกว่าสูงขึ้นมากยิ่งกว่าแบงค์มากมายจริงๆ) แต่ว่าจะไม่สูงเกินจากที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่สหกรณ์นั้นๆระบุ
3. ธุรกิจหาสินค้ามาจำหน่าย
เป็นธุรกิจที่ส่วนมากแล้วจะมีในสหกรณ์ในภาคการเกษตรเป็นส่วนมาก มีในสหกรณ์นอกภาคบ้างเล็กๆน้อยๆประราย เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ได้หาสิ่งของ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลอื่นๆในราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าราคาอื่นๆ
4. ธุรกิจร้านรวง
บางทีก็อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราลืมเลือนกันไปแล้วบ้าง แม้กระนั้นธุรกิจอยู่กับพวกเรามาตั้งพวกเรายังเด็กๆเลยก็ว่าได้ จำได้ไหมนะครับว่าพวกเราซื้อพวกดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดที่ใดกันตอนอยู่ชั้นประถม ใช่นะครับมันจะมีร้านค้าอะไรไม่รู้ในสถานศึกษาที่ขายให้กับผู้เรียนในราคาที่ค่อนข้างถูกว่าร้านค้าด้านนอก มีทั้งยังครูและผู้เรียนช่วยเหลือกันขาย ใช่แล้วนะครับมันคือ สหกรณ์ร้านรวงของสถานศึกษานั่นเอง ผมมั่นใจว่าในทุกๆสถานศึกษาน่าจะมีร้านรวงสหกรณ์อยู่นะครับ
5. ธุรกิจเก็บรวบรวมผลผลิต
ธุรกิจเก็บรวบรวมผลผลิตจะมีในสหกรณ์ในภาคการเกษตรแค่นั้นนะครับ การทำธุรกิจเก็บรวบรวมนั้นสหกรณ์จะทำโดยการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกที่เป็นเกษตรกรและนำไปขายให้แก่บุคคลอื่นๆหรือนำไปดัดแปลง โดยจะได้ราคาดีมากยิ่งกว่าให้สมาชิกนำไปขายเองและปองกันการถูกกดราคาด้วยนะครับ ได้แก่ สหกรณ์วัวนมเชียงใหม่ จำกัด ได้ทำเก็บรวบรวมนมดิบจากสมาชิกผู้เลี้ยงวัวนมเพื่อนำไปขายให้กับบริษัทที่ขายนมกล่อง เป็นต้น
6. ธุรกิจดัดแปลง
ธุรกิจดัดแปลงจะเป็นการนำผลผลิตของสมาชิกที่ได้จากการรวบรวมมาดัดแปลงให้มูลค่าสูงมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกอีกด้วย ได้แก่ สหกรณ์วัวนมเชียงใหม่ จำกัดได้ทำรับซื้อนมดิบมาดัดแปลงเป็นนมกล่องและไอศกรีมเพื่อมาจำหน่ายแก่ผู้ที่พึงพอใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.